Styrelsen

Styrelsen 2022 består av :

Ordförande: Claes Fredrik Lindh

Vice ordförande: Linda Ernelind

Ledamöter: Cristina Nordström Järpedal

Britt Marie Meng

Peter Holst

Anne-Marie Bengtsson

Suppleanter: Anders Bergman

Leif Johansson

Anders Ferrer

Revisorer: Marita Franzon

Kristina Rudolfsson

Revisorssuppleanter: Inger Knutsson

Gunvor Niklasson

Valberedning: Lena Johansson

Kristina Axelsson

Leif Sjöberg